Tin tức

Tin tức

DỰ ÁN ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾU SÁNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Ecotech đã tài trợ cho việc cung cấp và lắp đặt đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời để cải thiện ánh sáng trên đường làng.  Sáng kiến này sẽ giảm thiểu nguy cơ tai nạn, cải thiện an toàn và chất lượng cuộc sống cho cư dân. Các lợi ích khác bao gồm tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tránh phụ thuộc vào điện lưới và hệ thống chiếu sáng phù hợp với các yêu cầu khác nhau của cộng đồng. Đèn đường năng lượng mặt trời cũng góp phần nâng cao sự hiểu biết của địa phương về các nguồn năng lượng tái tạo.

Tổng chiều dài đoạn đường được lắp đèn mặt trời là 3,8km với một ánh sáng cho mỗi 30 mét. Khảo sát các hộ gia đình đã được tiến hành với 137 người và 100% đồng ý với phương án đèn đường năng lượng mặt trời.

Đặc điểm đặc biệt của ánh sáng mặt trời là đèn không kết nối với lưới điện nên không  sử dụng lưới điện. Ánh sáng từ các nguồn tái tạo có thể giúp làm cho những con đường sáng hơn và dễ sử dụng hơn vào ban đêm với mục đích cải thiện sự an toàn và giảm thiểu tai nạn trong bóng tối.

Sáng kiến này là một phần của Chương trình Phát triển Cộng đồng của Dự án Điện gió Hiệp Thạnh. Mục đích của chương trình này là để đảm bảo rằng Dự án Gió Hiệp Thạnh đóng góp cho xã hội một cách có tác động mạnh mẽ và đồng thời nhận được sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng rộng lớn hơn mà dự án tạo thành một phần và phục vụ.

Tác động đến sáng kiến này cũng mở rộng đến cấp quốc gia. Ánh sáng chiếm 25% tổng lượng điện tiêu thụ ở Việt Nam và chiếu sáng đường phố, khoảng một phần mười trong số đó. Chính phủ Việt Nam gần đây đã ban hành một luật mới về hiệu quả năng lượng cũng như nghị định về tiết kiệm năng lượng, với kế hoạch quốc gia về chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng sẽ được triển khai trong 15 năm tới. Cùng nhau, những nỗ lực này sẽ giúp giảm tiêu thụ năng lượng và giảm lượng khí thải carbon trên toàn quốc.  Thông qua chương trình phát triển cộng đồng về các dự án do CFM tài trợ, một số cộng đồng đang được hưởng lợi từ ánh sáng tiết kiệm năng lượng.