Cộng đồng

Cộng đồng

XUÂN GẮN KẾT - TẾT SẺ CHIA - NHÂM DẦN 2022

Nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng địa phương ở các xã liên quan đến Dự án (xã Hiệp Thành, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn và Mỹ Long Nam) và hỗ trợ cho người dân nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn có một cái Tết 2022 ấm no, vui vẻ.

Tháng 1/2022, đại diện Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh đã phối hợp với UBND các xã gửi 332 gói thực phẩm đến 332 hộ dân ở 5 xã, trong đó có 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 lít dầu ăn, 1 kg đường, 1 hộp bột nêm, 1 hộp bánh, 1 chai nước tương tới tay người dân trong khu vực dự án. Sáng kiến này là một phần của Chương trình Phát triển Cộng đồng của Dự án Điện gió Hiệp Thạnh.

Mục đích của chương trình này là để đảm bảo rằng Dự án Gió Hiệp Thành đóng góp cho xã hội một cách có tác động mạnh mẽ và đồng thời nhận được sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng rộng lớn hơn mà dự án tạo thành một phần và phục vụ. Lễ bàn giao được thực hiện từ ngày 24/1 đến ngày 26/1/2021 tại hội trường 5 UBND xã. Khi mọi người đến nhận gói thực phẩm, họ được phát một túi môi trường để giảm túi nhựa và bảo vệ môi trường.

Cộng đồng địa phương và Ủy ban Nhân dân bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ecotech đã quyên góp để giúp đỡ người nghèo và người cận nghèo có một cái Tết ý nghĩa.