Cộng đồng

Cộng đồng

XUÂN GẮN KẾT - TẾT SẺ CHIA - NHÂM DẦN 2022

XUÂN GẮN KẾT - TẾT SẺ CHIA - NHÂM DẦN 2022

XUÂN GẮN KẾT - TẾT SẺ CHIA - NHÂM DẦN 2022Nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng địa phương ở các xã liên quan đến Dự án (xã Hiệp Thành, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn và Mỹ Long Nam) và hỗ trợ cho người dân nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn có một cái Tết 2022 ấm no, vui vẻ.
XUÂN YÊU THƯƠNG - TẾT NGHĨA TÌNH - QUÝ MÃO 2023

XUÂN YÊU THƯƠNG - TẾT NGHĨA TÌNH - QUÝ MÃO 2023

XUÂN YÊU THƯƠNG– TẾT NGHĨA TÌNHTiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ tích cực cho cộng đồng địa phương trong năm 2022, vào tháng 1/2023, đại diện Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh đã phối hợp với UBND các xã triển khai hoạt động tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở 5 xã liên quan đến Dự án (xã Hiệp Thành, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn và Mỹ Long Nam) nhằm giúp bà con được đón một cái Tết ấm no, yên vui và hạnh phúc.
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH Ngày 02/12/2022, tại Trà Vinh, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã phối hợp với Trường Tiểu học Hồ Đức Thắng (ấp Bào, xã Hiệp Thạnh,Thị xã Duyên Hải) đồng tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh học đường. Đây là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Dự án phát triển cộng đồng Trà Vinh (CDP Trà Vinh) được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo...
Tết no ấm với cộng đồng

Tết no ấm với cộng đồng

Với mục đích giúp đỡ người nghèo có thu nhập thấp và hoàn cảnh rất khó khăn có một cái Tết vui vẻ và đây là cơ hội tốt để tăng cường mối quan hệ với người dân địa phương và tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng ở các xã Hiệp Thành, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn và Mỹ Long Nam, tháng 2/2021, đại diện Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh
Cộng đồng

Cộng đồng

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh nhận thức rõ rằng vai trò và sự gắn kết của chúng tôi với cộng đồng địa phương nơi công ty phát triển dự án nhà máy điện gió có mối quan hệ chặt chẽ với việc tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững. Ngoài ra, công ty cũng hiểu các hoạt động phát triển cộng đồng và Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp